Civilinis draudimas užtikrina, kad dėl Jūsų kaltės įvykus autoįvykiui bus atlyginta kitų asmenų sveikatai ar turtui padaryta žala. Šiuo draudimu privalo būti apdraustos visos Lietuvoje registruotos ir keliais važinėjančios transporto priemonės.

Privalomas civilinės atsakomybės draudimas numatytas 2002 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme. Transporto priemonės vairuotojas, sustabdytas policijos, su kitais dokumentais privalo pateikti ir galiojantį draudimo liudijimą (polisą).

Draudimo suma ir žalos nustatymo tvarka yra nustatyta Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme ir yra visoms draudimo kompanijoms vienoda. Dėl vieno eismo įvykio Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant to, kiek yra nukentėjusiųjų trečiųjų asmenų 5 000 000 EUR dėl žalos asmeniui (tarp jų 5000 EUR dėl neturtinės žalos) ir 1 000 000 EUR dėl žalos turtui.

Draudimo galiojimo teritorija yra visoje Europos Sąjungoje bei Žaliosios kortelės sistemos valstybėse (Baltarusijoje, Rusijoje ir kt.). Vykstant už Lietuvos respublikos ribų reikia turėti žaliąją kortelę. Žalioji kortelė yra išduodama nemokamai, tačiau kai kurios draudimo kompanijos draudimo įmoka už privalomą civilinės atsakomybės draudimą skaičiuoja atsižvelgiant ir į tai, kuriose šalyse gali būti naudojama transporto priemonė.

Draudimo įmoką draudimo kompanijos skaičiuoja atsižvelgiant į įvarius kriterijus. Pagrindiniai daugiausia lemiantys draudimo įmokos dydį: transporto priemonės tipas, variklio tūris, galingumas, vairavimo drausmingumas, transporto priemonės savininko registracijos vieta, transporto priemonės savininko ir valdytojų amžius, vairavimo stažas, ir kt.