Audatex turi didelę automobilių duomenų bazę, įskaitant remonto logiką, pagrįstą 66 gamintojų oficialia informacija. Duomenų bazėje yra daugiau nei 22.400 automobilių modelių, daugiau nei 71.000 įrangos variantų, kurie pateikiami 17 skirtingų kalbų, ir vidutiniškai po 1000 dalių kiekvienam automobiliui. Norint užtikrinti vartotojams naujausių duomenų pateikimą, kasdien duomenų bazėje padaroma daugiau nei 13.000 pakeitimų ir papildymų.

Audatex duomenų bazės dydis įgalina sudaryti remonto sąmatą, kurioje įtraukiamos gamintojo dalių kainos, dalių numeriai, įvairių remonto ir dažymo darbų trukmės, taip pat skaičiavimuose naudojama remonto logika, tokia kaip susijusių dalių eliminavimas arba įskaitymas. Sudarytos sąmatos esmė – remonto kaina nestebina nei vienos žalos sureguliavimo procese dalyvaujančios_pusės.

Audatex teikia papildomus įrankius ekspertams ir remonto įmonėms, kurie įgalina pilnai identifikuoti transporto priemonę, pvz. naudojant transporto priemonės identifikacinį numerį (VIN), ir nustatyti pažeistą dalį tiesiog spragtelint ant transporto priemonės grafinių piešinių, kurie parodo teisingai pasirinktą ir visą įmanomą įrangą.

Pažeidimų duomenys gali būti suvedami tiesiog ekspertui ar remonto įmonės atstovui apžiūrint automobilį. Jei kitoms procese dalyvaujančioms šalims reikia pažeidimų įrodymo, prie sąmatos gali būti pridėtos skaitmeninės nuotraukos. Remonto sąmata skaičiuojama online tam, kad garantuotų naujausių duomenų ir kainų naudojimą.